Gozd eksperimentov

Gozd je najboljša učilnica

Kdo smo in kaj delamo? Spoznaj nas!

V Gozdu eksperimentov se vedno kaj dogaja, saj gozd nikoli ne spi...

Na našem blogu pišemo o vsem, kar vemo in znamo

ali pa bi enostavno želeli deliti s teboj.

Please reload

Aktualno
Alptrees- razglednica2.jpg

Tujerodne drevesne vrste so lahko dober primer približevanja vsebin podnebnih sprememb v okviru gozdne pedagogike.  Na strani Evropske gozdne pedagogike smo predstavili primere novih učnih pripomočkov. Raznoliki materiali so bili izdelani v okviru mednarodnega projekta ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju programa Alp.

Naslovnica_didakticni program gozdne pedagogike.jpg

V letu 2021 smo oblikovali in pripravili kratko izobraževalno publikacijo - Didaktični programi gozdne pedagogike, ki vsebuje izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina. Da bodo programi lahko polno zaživeli, smo že v pomladi 2021 izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/ vodnike.

Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru smo s projektnimi partnerji sooblikovali in pilotno izvedli didaktične programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti notranjskih gozdov in lesa za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske in ga povezali z obstoječo turistično ponudbo, ki že vključuje vsebine narave in gozda.

DSC_0197.JPG
DSC_0821.JPG
DSC_0745.JPG
Gimnazija Šentvid (4).jpg

Že več let se gozdni pedagogi zavedamo, da je izobraževanje o gozdovih in gozdarstvu v izobraževalnih programih srednjih šol (z izjemo gozdarskih) redko in nezadostno. Vsebine se redko pojavljajo v učnih načrtih, obstoječe pa so neaktualne in premalo zanimive za sedanjo generacijo mladostnikov.

15. letni kongres evropskih gozdnih pedagogov je potekal 2. - 3. 6. 2021 v Luksemburgu.

Po letu, ko smo se zaradi razmer vsi večkrat zatekli v gozd, je kongres preko zanimivih predavanj poudaril različne vidike pomena gozdov za dobro počutje ljudi.

#GlobalForestEducation

MDG 2021.PNG

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo vsako leto 21. marca, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

V času drugačnih razmer smo mnogi odkrili veliko bogastvo naše Slovenije - gozdove.

 

VEČ O MEDNARODNEM DNEVU GOZDOV

Kako je potekalo letošnje srečanje gozdnih komunikatorjev v Oslu?    KLIK - KLIK

Že 16. Evropski kongres gozdne pedagogike je potekal 11. – 13. maja 2022 v Zürichu v Švici in ponudil pestro mero vsebin in navdiha za nadaljnje delo v gozdu.

KJE SMO?
Mi smo v gozdu.
Pa ti?