top of page

Publikacije

v gozd lahko s seboj vzamemo...

Naslovnica_didakticni program gozdne pedagogike.jpg

Didaktični programi gozdne pedagogike
namenjeni učilnicam v gozdu na notranjskem

V izobraževalnem gradivu boste našli ideje za izvedbo aktivnosti gozdne pedagogike s poudarkom na lesu, ki ga na različne načine uporabljajo na Notranjskem in informacije o pomembnosti trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

Priročnik za ... za vse, ki želijo vedeti več o lesu in gozdu.

Gozd in gozdarstvo v Sloveniji 2021.jpg

Gozd in gozdarstvo v Sloveniji

– učna gradiva za OŠ in SŠ

V obširni predstavitvi najdete podatke in različna gradiva o slovenskih gozdovih in gospodarjenju z njimi, poleg tega pa so dodane koristne povezave na video vsebine, plakate in ostale vsebine, ki so pomembne z vidika tematike gozdov – seveda ne manjka tudi gozdna pedagogika 😊.

V kolikor boste potrebovali dodatno razlago katere od drsnic, se lahko obrnete na nas: gozdeksperimentov@gmail.com.

Šopek dišečih gozdnih jagod ali pest borovnic? Pečen pravi kostanj? Gobovo juho ali le z medom namazan kruh?

Medtem ko cedite sline, si oglejte gradivo izobraževalnega seminarja z aktivnostmi gozdne pedagogike »Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda«, ki je bil izveden pod Rožnikom v 2019.

V gradivu boste našli ideje in didaktične programe za izvedbo aktivnosti v naravi s pridihom cerkljanske kulture in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

Knjiga predstavlja gozd kot učilnico na prostem in je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vzgojo in izobraževanjem otrok. Več

The Handbook for Learning and Play in the Forest

Angleški prevod Priročnika za učenje in igro v gozdu. Tudi učenje angleškega jezika lahko poteka v naravi.

Ko greš v gozd, ne pozabi na gozdni bonton - naj bo obisk gozda prijeten tako zate kot tudi za gozd.

Please reload

Please reload

Projekti

DSC_4973.JPG

PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, uvršča se na 3. mesto, gozdovi pokrivajo 57,7% celotnega površja države, predstavljajo edinstveno naravno dediščino in nosijo ekološko, proizvodno pa tudi socialno vlogo za vse človeštvo. Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za  lokalne interpretatorje/vodnike in  pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni (002).jpg
DSC_4973.JPG

PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, uvršča se na 3. mesto, gozdovi pokrivajo 57,7% celotnega površja države, predstavljajo edinstveno naravno dediščino in nosijo ekološko, proizvodno pa tudi socialno vlogo za vse človeštvo. Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za  lokalne interpretatorje/vodnike in  pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni (002).jpg

Green Learning Environments

Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami! 

V Erasmus+ projektu sodeluje celo 10 partnerjev z ciljem razvoja, testiranja i promocije inovativnega učnega materiala in metod za pridobivanje osnovnih življenjskih veščin v kontaktu z naravnim okoljem. Naravna okolja so za otroke s posebnimi potrebami ena najbolj primernih okolij za učenje. Raziskave kažejo, da je učenje otrok v okoljih, kot so gozd ali park učinkovitejše, saj v teh okoljih otroci lažje usmerjajo pozornost. Ta ugotovitev še posebej velja za otroke, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program, ki imajo težave v intelektualnem razvoju ali za otroke s soobstojem več težav. Kot so težave na intelektualnem področju v kombinaciji z motnjami pozornosti in koncentracije ali motnje na avtističnem spektru. Učitelji priporočajo poučevanje na prostem za izboljšanje splošnih veščin otrok, kot so motorične spretnosti, sodelovanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganja, orientacija in ustvarjalnost. Rezultat projekta bodo učni načrti, didaktična gradiva, metode in priporočila za razvoj veščin v naravi. Projekt prav tako pomeni dodaten korak k vključevanju otrok v vzgojno – izobraževalni sistem in k integraciji v družbo.

Projekt je namenjen podpori dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za genetski monitoring gozdov. Pri projektu, ki poteka od 2014 do 2020, sodeluje 6 partnerjev iz 3 evropskih držav (Nemčija, Grčija in Slovenija). Osrednji rezultat projekta bo priročnik za gozdni genetski monitoring, ki bo dal odločevalcem, strokovnjakom in drugim vsa potrebna znanja in orodja za vpeljavo gozdnega genetskega monitoringa in posledično omogočil njegovo realizacijo. Strategija projekta LIFEGENMON je usmerjena na dvig ravni znanja različnih ciljnih skupin o gozdovih, gozdarstvu, gozdni genetiki in podnebnih spremembah. Velik del projekta predstavljajo aktivnosti za otroke in njihove učitelje. Eden izmed rezultatov projekta je in Priročnik za igro in učenje v gozdu. 

Life+ projekt ManFor C.BD je bil namenjen presoji kazalnikov trajnostnega večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Izvajal ga Gozdarski inštitut Slovenije skupaj s partnerji iz Italije.

Namen projekta GoForMura je bil proučiti dejavnike, ki vplivajo na habitatne tipe in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri.

Please reload

Koristne povezave

Organizacije, s katerimi sodelujemo:

Strani za gozdno pedagogiko:

Druge uporabne publikacije:

bottom of page