Blog 

V Sloveniji smo se v zadnjih tednih zavedli, da imamo zelo veliko srečo, saj nas malodane povsod obdaja gozd – imamo ga namreč več kot 60% površine države! In zato je prav, da klju omejitvam praznujemo TEDEN GOZDOV!

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo 27. maja namesto mn...

Lepo pozdravljeni gozdoljubci.

Pretekli tedni so nas navadili na neke nove pristope – v učenju in življenju. Nekateri so nam bili tuji, drugi spet ne tako zelo. A vsekakor se je izkazalo, da so mnogi Slovenci prepoznali dobrobiti naše največje naravne dobrine - gozda. Pred...

24.4.2020

Gozdna pedagogika je dokaj nova veja pedagoške znanosti, ki interdisciplinarno povezuje pedagogiko z gozdarstvom in naravoslovjem. Stremi k temu, da bi se vzgojno-izobraževalni procesi (npr. pouk in igra), lahko odvijali v naravnem okolju in pri tem dosegali iste cilje, k...

Potujoči Gozd eksperimentov je v mesecu novembru več kot 600 vzgojiteljicam in vzgojiteljem predstavil načela in vzgibe gozdne pedagogike. V interaktivnih predstavitvah so udeleženci osvežili svoja znanja o pomenu gozdov na splošno dobro počutje otrok, kot tudi seveda na...

Omrežje gozdnih komunikatorjev (angl. Forest Communicators Network - FCN) je nastalo že leta 1992 v Riu de Janeiru s splošnim ciljem, da pomaga gozdnemu sektorju pri komuniciranju z javnostmi. Danes mrežo sestavlja 200 članov iz 40 držav, vodi jo predsednik g. Kai Lintune...

At IUFRO event in Germany in 2017 the first time in the 125 years of the International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO) Forestpedagogy was a topic on the agenda of IUFRO´s world congress!

From 29th of September to 5rd of October 2019 another IUFRO happened...

JESENSKI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR Z AKTIVNOSTMI GOZDNE PEDAGOGIKE

3. oktober 2019

Dopoldanska predavanja so več kot 40 udeležencem nudila splošna, a znanstveno podprta dejstva o pestrem naboru nelesnih gozdnih dobrin, obširen popoldanski del pa nekaj terenskih predstavitev in...

25.9.2019

Pro Silva is an European organisation which promotes close to nature forestry and continuous cover forest systems. It was established in 1989 in Slovenia. This year we celebrate the 30th years of operation. Therefore, more than 70 participants from 25 European countries a...

20.9.2019

V sredo, 11. septembra 2019, je v Radljah ob Dravi potekala slavnostna otvoritev jubilejnega srečanja ob 30-letnici Pro Silve. Pro Silva je mednarodna organizacija, ki se zavzema za trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Pred 30 leti je bila ustanovljena v Slove...

1. - 4. 7. 2019, Riga, Tervete, Latvija

Člani slovenskega »paketa« gozdnih pedagogov smo se poti v Latvijo veselili že zato, ker tam še nismo bili – zanimalo nas je ali: je ravna, ima veliko dreves, je Severno morje res mrzlo in podobno. In da, tudi sprememba okolja je ede...

Please reload

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.