top of page

Letni kongres evropskih gozdnih pedagogov "Forests for Human well-being – more important tHan EVER"


Organizatorji tradicionalnega, že 15. letnega srečanja evropskih gozdnih pedagogov so bili kolegi gozdni pedagogi iz Luksemburga. Srečanje je zaradi zdravstvene situacije na žalost potekalo virtualno, bilo pa je prijetno videti stare znance.Dogodek je povezoval dr. Laurent Schley, namestnik direktorja luksemburškega zavoda za varstvo narave. Najprej nas je pozdravila Carole Dieschbourg, luksemburška ministrica za okolje , podnebje in trajnostni razvoj. Poudarila je, kako pomemben je gozd za družbo in kako velik problem postaja pomanjkanje pristnega stika z naravo.


Prvo predavanje z naslovom »Positive effects of forests on human health and well-being. What does research say?« (Pozitivni učinki gozdov na zdravje in počutje ljudi. Kaj pravijo raziskave?) je izvedla dr. Liz O’Brien iz Velike Britanije. V Evropi ima 10% ljudi zdravstvene težave psihološke narave. Pomanjkanje telesne aktivnosti je 4. najpogostejši razlog za smrt na globalni ravni. Vsak peti otrok v Evropi ima razvojne, učne ali druge psihične težave. Situacija se je še poslabšala med epidemijo Covid-19. Še posebej se je za manj priviligirane družbene skupine poslabšal dostop do narave. Po drugi strani pa so ljudje po sproščanju COVID ukrepov postali bolj pozorni na naravo in jo več obiskujejo.


Očitno je, da se zanimanje za raziskave učinkov gozdov na mentalno in fizično zdravje povečuje. Predavateljica je predstavila tudi poti vplivanja narave na dobro počutje človeka (slika).
Če smo še pred desetletji bili omejeni na anekdotične primere pozitivnega vpliva gozda na ljudi, pa so pozitivni vplivi narave na človeka podkrepljeni z rezultati obsežnih študij. Izpostavila je velik problem teh študij in sicer pomanjkanje kontrolnih skupin.

Med predavanjem je predstavila nekaj najnovejše literature na temo vpliva gozda in narave na zdravje ljudi, med drugim tudi rezultate najnovejše študije »Zakaj družba potrebuje naravo«.


Vsa predavanja uvodnih govornikov so dostopna na: http://forestpedagogics.eu/portal/annual-congresses/


Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kje in koliko se narava že predpisuje »na recept«.Zapisal: dr. Peter Železnik


Foto: Tina ŽeleznikComments


bottom of page