top of page

MULTIPLIERS

MULTIPLIERS spodbuja odprto šolanje po vsej Evropi, nov način učenja, zaradi katerega je znanost bolj smiselna in neposredno povezana z vsakdanjim življenjem in resničnimi izzivi.

https://multipliers-project.org/bottom of page