top of page

PREDSTAVITEV GOZDNE PEDAGOGIKE NA JUBILEJNEM SREČANJU PRO SILVE

V sredo, 11. septembra 2019, je v Radljah ob Dravi potekala slavnostna otvoritev jubilejnega srečanja ob 30-letnici Pro Silve. Pro Silva je mednarodna organizacija, ki se zavzema za trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Pred 30 leti je bila ustanovljena v Sloveniji, zato je tudi letošnje srečanje potekalo pri nas. Več kot 100 udeležencev iz 25 evropskih držav in Slovenije se je udeležilo srečanja, na katerem so bile predstavljene dobre prakse sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.

V Sloveniji pri gospodarjenju z gozdovi, poleg proizvodne, upoštevamo tudi ostale funkcije gozdov, tudi izobraževalno. Zato smo v uvodnem delu udeležencem predstavili pomen gozdne pedagogike v Sloveniji in Evropi ter delo skupine Gozd eksperimentov. Skupina Gozd eksperimontov si prizadeva za kakovostno izvajanje gozdne pedagogike, prenos znanj med evropskimi državami ter vodi Skupnost slovenskih gozdnih pedagogov. O njenih aktivnostih si več lahko preberete na FB Gozd eksperimentov, kjer aktualno objavljajo aktivnosti.

Več o 30-letnici Pro Silve si lahko preberete na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije:


http://www.zgs.si/aktualno/novice/news_article/mednarodno_srecanje_ob_30_letnici_ustanovitve_pro_silva_europe_580/index.html


bottom of page