top of page

Raziskovanje ne pozna vremenskih razmer

Lahko bi rekli, da smo bili 29. maja 2019, zares predani raziskovanju – in rek »Ni slabega vremena, so le slaba oblačila« smo vzeli zares.

Zadnji teden v mesecu maju je že skoraj 50 let posvečen slovenskim gozdovom. Teden gozdov 2019 poteka od 25. do 31. maja pod geslom »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi.«

Z vrsto prireditev in dogodkov v tem tednu želimo vse organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski gozd, opozoriti na pomen tega največjega slovenskega naravnega bogastva za blaginjo ljudi in celotne družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja s to dediščino prejšnjih generacij.

Tudi letos po Sloveniji potekajo prireditve za popularizacijo gozdov in gozdarstva gozdarskih in drugih organizacij, ki delujejo v gozdnem prostoru. Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije je prav tako že tradicionalna prireditev, ki je letos sprejela v uk več kot 300 mladih iz Ljubljane in okolice.

Na 15 delavnicah so se udeleženci spoznavali z gozdnimi rastlinami, živalmi, prepletom le-teh in kljub dežju nam je uspelo ohraniti raziskovalni čut vseh, ki so se Dneva udeležili.

Za naslednje leto pa prijave sprejemamo TUKAJ.

Foto: Gregor Skoberne


bottom of page