top of page

Naravoslovni dan za otroke s posebnimi potrebami v Gozdu eksperimentov

V preteklih letih smo v Gozdu eksperimentov izvedli že mnogo delavnic za otroke in mladino, velik izziv pa nam je predstavljal prenos znanj na otroke s posebnimi potrebami. Tako smo v maju 2016 skupaj z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana organizirali prvi naravoslovni dan za otroke s posebnimi potrebami.

Izvedbo delavnic smo z učitelji načrtovali več tednov, da bi jih kar najbolje prilagodili vsem otrokom: govorno-jezikovne motnje, gluhota, naglušnost, avtizem in čustveno-vedenjske težave. Pri tem smo težavnost vsake delavnice prilagodili sposobnostim posamezne skupine. Otroci so na delavnicah uporabljali vsa svoja čutila (otip, okus, vonj, sluh in vid), tako da so bile zanimive tudi otrokom z okvarami sluha.

Skupaj smo vstopili v Gozd eksperimentov na Rožniku in spoznavali drevesne pritlikavce in velikane, eksperimentirali z glivami v laboratorijih, odkrivali pestrost ter napovedovali vreme. Na koncu smo ugotovili, da tudi gozdovi v urbanih okoljih ponujajo mnogo razvedrila, znanja in sprostitve. Ker nas je toplo majsko sonce pošteno ogrelo, smo se v senci starega lipovca pred Gozdarskim inštitutom Slovenije poslovili in si obljubili, da se vidimo spet čez eno leto.

Kdo pravi, da gozd ne more biti tudi učilnica?

In kakšni so bili odzivi naših gostov?

»Po mojem mnenju je bila organizacija delavnic v okviru Gozdarskega inštituta zelo dobro izvedena. Učenci so bili motivirani za delo in lepo sodelovali pri dejavnostih. Spoznanja so pridobivali iz praktičnih izkušenj in nazornih prikazov. Vodje delavnic so v pravi meri upoštevali zanimanje in predznanje učencev in jim na primeren (enostaven in praktičen) način predstavili obravnavano temo. Tudi teme so bile dovolj raznolike, tako da je vsak od učencev lahko aktivno sodeloval vsaj na eni od delavnic (likovno izražanje, gibalne igre, opazovanje,...).

(Ajda Petrič, prof. spec. in reh. ped., učiteljica gluhih in naglušnih učencev v nižjem izobrazbenem standardu na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana)

»Učenci in njihovi spremljevalci so se vrnili z dejavnosti zelo zadovoljni, saj so se naučili in videli veliko novega.« (Katja Koprivnikar, prof. RP, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Najbolj pa nas je razveselil in nasmejal komentar učencev: »Hvala, ker ste nam predstavili naše novo najljubše sadje - gozdne jagode. Mljaask!«

Toplo majsko sonce nas je pošteno ogrelo.


bottom of page