Gozd eksperimentov: znanost z roko v roki z vzgojo in izobraževanjem

V 21. stoletju postajajo veščine komunikacije in prenosa znanj vedno bolj nepogrešljiv del znanstvenega in strokovnega dela na področju naravoslovnih ved. Večina raziskovalcev se izogiba prenosu znanosti in komuniciranju z javnostmi, saj se jim zdi stresno, težko in precej drugačno od njihovega vsakdanjega dela. Strah in nelagodje so običajni spremljevalci javnih nastopov, soočenja znanstvenih dejstev in mnenj pa so lahko naporna. Vendar pa je dejstvo, da so se časi »znanstvenikov v slonokoščenih stolpih« končali. Danes je čas za samozavestne in usposobljene raziskovalce in strokovnjake, katerih mnenje se sliši in znanje koristno uporablja.

 

Kaj je Gozd eksperimentov?

 

"Gozd eksperimentov" je nastal kot del prizadevanj Gozdarskega inštituta Slovenije, da bi znanost o gozdu približali ljudem, na pobudo takratnega direktorja, dr. Mirka Medveda. Začetki Gozda eksperimentov segajo v leto 2011. Osnovan je bil kot učna pot za promocijo gozda in znanosti v neposredni bližini inštituta v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani. Sčasoma je prerasel v inovativno učno okolje v naravi za vzgojo otrok in mladine na področju okoljske vzgoje.

 

"Gozd je idealno okolje za eksperimentalno pedagogiko, saj vsebuje nešteto barv,

vonjav, zvokov, slik, in se nenehno spreminja." – Špela Planinšek

 

 

Kako deluje Gozd eksperimentov?

 

Pri Gozdu eksperimentov skrbimo, da je učenje zabavno, saj se tako najbolj obnese, ne glede na starost, razpoloženje ali kulturno pripadnost skupine. Zaporedje iger in aktivnosti, ki ga izvajamo, temelji na načelu »tekočega učenja« (angl. flow learning), ki ga osnoval Joseph Cornell, ustanovitelj in predsednik Sharing Nature Worldwide.

 

Z namenom razvijanja in preizkušanja inovativnih metod prenosa znanj in pristopov pri poučevanju smo se raziskovalci na Gozdarskem inštitutu povezali z Mrežo gozdnih vrtcev in šol in Inštitutom za gozdno pedagogiko. Raziskovalci pripravljamo vedno nove izobraževalne vsebine, ki jih v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko ter Mrežo gozdnih vrtcev in šol predstavljamo na seminarjih za pedagoške in strokovne delavce v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah.

 

Na seminarjih za pedagoške in strokovne delavce pa se učimo odrasli.

 

 

"Gozd eksperimentov" se je do sedaj predstavil na številnih dogodkih: seminarjih za pedagoge iz šol in vrtcev, naravoslovnih dneh za učence, Dnevu očarljivih rastlin, Noči raziskovalcev, Tednu gozdov, na dogodku „Walderlebnistag“ v Avstriji ter na Evropskem kongresu gozdne pedagogike na Slovaškem in Norveškem.

 

Letnice dreves ne povedo le o njihovi starosti, ampak pripovedujejo tudi zanimive zgodbe.

 

 

In kako je videti delavnica za otroke v Gozdu eksperimentov?

 

Gozd za stavbo Gozdarskega inštituta Slovenije je ob dveh popoldne obsijan s soncem, v njem pa vrvi živžav otrok. Otroci v skupinah opazujejo in izvajajo poskuse pod budnim vodstvom raziskovalca, ki se trudi odgovoriti na njihova številna lahka in manj lahka znanstvena vprašanja. Kasneje se bodo iz gozda preselili v enega od laboratorijev, kjer bodo izvajali poskuse na temo fotosinteze, proučevali prečni prerez debla, šteli letnice z lupo in pod mikroskopom opazovali rast drobnih korenin. Kasneje bodo lahko navdušenje in novo znanje delili tudi s svojimi starši. Mogoče bo kateremu od otrok izkušnja z gozdom prirasla tako blizu, da si bo izbral življensko pot, ki bo povezana z gozdovi in naravo.

 

Deli
Deli
Please reload

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.