LIKOVNI NATEČAJ
gozdni bonton

Leto 2018 je leto Evropske kulturne dediščine, ki ga obeležujemo tudi v gozdovih. Kulturno obnašanje v gozdu, spoštovanje in občudovanje njegovih lepot in skrivnosti pa odraža kulturo našega naroda ter odnosa do narave in njenih virov.

 

Gozd eksperimentov Gozdarskega inštituta Slovenije vas vabi k sodelovanju na nagradnem natečaju za najbolj simpatičen likovni izdelek na temo “Gozdni bonton”, ki poteka v okviru Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

 

Z natečajem želimo spodbuditi ustvarjalnost, kritično razmišljanje, doživljanje narave in dvig ozaveščenosti o pomenu spoštljivega odnosa ter kulturnega obnašanja v gozdu, torej “Gozdnega bontona”.Natečaj je namenjen tako otrokom v vrtcih in šolah, ki radi rišejo in ustvarjajo; pa tudi starejšim, ki jih privlači risanje narave. Skeniran izdelek, s katerim želite sodelovati na nagradnem likovnem natečaju, pošljite v .jpg ali .png formatu na elektronski naslov: gozd.eksperimentov@gozdis.si s pripisom »Za likovni natečaj “Gozdni bonton”.

 

Posameznik lahko pošlje eno risbo formata A4 ali A3. Likovni izdelek opremite z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek avtorja,

  • ime in priimek, e-naslov in telefonska številka mentorja,

  • ustanova

  • naslov (ulica, kraj, poštna številka).

Priložena naj bo tudi izjava, da avtorice in avtorji soglašajo, da lahko organizator natečaja uporabi izdelek in omenjene podatke v namene natečaja (predstavitev, publikacija, objave ...).

Vse kvalitetne izdelke, ki bodo prispeli do 1. 6. 2018, bomo sproti objavljali na FB strani Gozda eksperimentov. Najboljših 10 izdelkov bomo nagradili s knjižnimi nagradami »Potovanje v veliki gozd«, »Varuhi gozda« in »Gozdni dnevnik« Life projekta LIFEGENMON (LIFE13 ENV/SI000148) ter Založbe Silva Slovenica Gozdarskega inštituta Slovenije.

 

Podelitev nagrad bo potekala 15. 6. 2018 na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na prireditvi “Z bukvo pod bukve” v okviru Tedna gozdov 2018 in Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

 

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani Gozd eksperimentov: https://www.gozd-eksperimentov.gozdis.si/

 

Za več informacij se obrnite na gozd.eksperimentov@gozdis.si.

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.