Kulturni bazar 2018

Gozd eksperimentov bomo predstavljali na Kulturnem bazarju 2018, in sicer v sklopu dogodka Kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje.

Na Kulturnem bazarju 2018 bomo predstavljali aktivnosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer v okviru Gozda eksperimentov, Life projekta LIFEGENMON ter Erasmus+ projekta Green Learning Environments spodbujamo in promoviramo gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za celostno doživljajsko učenje, ki vključuje tudi kulturno in umetnostno vzgojo. V ta namen organiziramo delavnice za vrtce, šole ter izobraževalne seminarje za vse, ki jih zanima gozdna pedagogika ali poučevanje v naravi. V letu 2018 želimo še okrepiti zavedanje o pomenu kulturne dediščine v gozdarstvu ter s številnimi kulturnimi dogodki prebuditi interes za kulturo in umetniško ustvarjanje v gozdu.