Kulturni bazar 2018

Gozd eksperimentov bomo predstavljali na Kulturnem bazarju 2018, in sicer v sklopu dogodka Kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje.

Na Kulturnem bazarju 2018 bomo predstavljali aktivnosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer v okviru Gozda eksperimentov, Life projekta LIFEGENMON ter Erasmus+ projekta Green Learning Environments spodbujamo in promoviramo gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za celostno doživljajsko učenje, ki vključuje tudi kulturno in umetnostno vzgojo. V ta namen organiziramo delavnice za vrtce, šole ter izobraževalne seminarje za vse, ki jih zanima gozdna pedagogika ali poučevanje v naravi. V letu 2018 želimo še okrepiti zavedanje o pomenu kulturne dediščine v gozdarstvu ter s številnimi kulturnimi dogodki prebuditi interes za kulturo in umetniško ustvarjanje v gozdu.

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.