top of page

NOV PROJEKT »U ŠUMI KAO U UČIONICI« (v »GOZDU KOT V UČILNICI«)

Gozdarski inštitut slovenije, Slovenija


15.2.2024 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije pričeli z Erasmus+ projektom »U šumi kao u učionici« (slovensko »V gozdu kot v učilnici«). Že samo ime projekta pove, da vsebina zadeva področje gozdne pedagogike na Hrvaškem in tudi v Sloveniji. V 14-mesečnem obdobju trajanja projekta bo GIS skupaj z vodilnim partnerjem Modelna šuma Istra prispeval k razvoju gozdne pedagogike na Hrvaškem in sicer preko izobraževanja strokovnjakov in zaposlenih v partnerskih organizacijah; to so Pučko otvoreno učilište Gospić (HR), Otroški vrtec Olga Ban Pazin (HR) in Osnovna šola "Vazmoslav Grzalja"(HR).


Primarni cilj projekta je usposobiti vzgojitelje in učitelje za izvajanje gozdne pedagogike v vrtcih in osnovnih šolah. Sodelujoče organizacije bodo svoje zaposlene izobraževale z izmenjavo in prenosom znanja in izkušenj s področja gozdne pedagogike. Rezultat doseganja cilja bo izboljšanje izobraževalnih kompetenc učiteljev kot tudi usposobljenost vzgojiteljic.


Projekt traja 14 mesecev in v tem času bo GIS v okviru svojih aktivnosti okrepil lastne kompetence in znanje s podočja gozdne pedagogike - to bo dosegel s prenosom znanja in izkušenj, hkrati pa bo partnerjem projekta pomagal razviti izobraževalni material in program gozdne pedagogike, ki se bo debitantsko implementiral v vrtcih in šolah na področju Istre in Like. Ključne aktivnosti, ki jih bo izpeljal GIS so i) 2-dnevni seminar iz gozdne pedagogike v Sloveniji (izobraževanje in prenos znanja ter dobrih praks med projektnimi partnerji ter učitelji in vzgojitelji slovenskih vrtcev in šol), ii) izobraževanje bodočih trenerjev gozdne pedagogike v Istri, iii) izobraževanje bodočih trenerjev gozdne pedagogike v Liki in iv) izdelava učnega gradiva za izvajanje izobraževanj s področja gozdne pedagogike s katerim se bodo zapisale smernice za izobraževanje gozdnih pedagogov.Comments


bottom of page