Izobraževanje za vzgojiteljice in vzgojitelje vrtcev - POČUTIM SE DOBRO

Potujoči Gozd eksperimentov je v mesecu novembru več kot 600 vzgojiteljicam in vzgojiteljem predstavil načela in vzgibe gozdne pedagogike. V interaktivnih predstavitvah so udeleženci osvežili svoja znanja o pomenu gozdov na splošno dobro počutje otrok, kot tudi seveda na fizično zdravje in kompleksnost odnosa med človekom in dobrinami gozdov.


V eni od skupinskih nalog so morali udeleženci v nekaj besedah izpostaviti tudi pozitivne in negativne vidika učenja v gozdu.


Med pozitivnimi so največkrat navedli: sproščenost, svež zrak, poletni hlad, svoboda, gibanje, druženje, tipanje naravnih materialov, premagovanje strahu in stik z živalmi.


Med negativnimi pa: poškodbe, klopi, zelo slabo vreme, alergije, divja odlagališča smeti, omejitve s strani vodstva in staršev in nujno dodatno spremstvo.


Aktivnosti gozdne pedagogike so eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je tesno povezan z gozdom in našim odnosom do njega. Na tak način lahko včasih zelo zapletene naravne procese približamo širši javnosti. Ekipa Gozda eksperimentov ceni ter promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje, ki vzpodbuja celosten razvoj mlajše in starejše populacije. Med našimi aktivnostmi poskušamo pomagati rešiti ali podati dovolj znanj, da bi negativne stvari, ki sedaj zavirajo učenje v gozdu postale manjše ali celo izginile. Hvala vzgojitelji/ce, da nas na to vedno opozarjate!Poleg gozdne pedagogike sta bili na dogodkih predstavljeni še dve zanimivi temi: glasba in dnevni ritem otroka.


Veseli smo, da se je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru programa ZDRAVJE V VRTCU dotaknil posebnega pomena gozdnih ekosistemov v življenju mladih ljudi.


Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.