V Angliji otroška igrišča spreminjajo v gozd

27/11/2017

Gozd je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ugotavljajo učitelji ter gozdni pedagogi iz Belgije, Velike Britanije in Slovenije v okviru Erasmus+ projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami.

 

V zadnjih desetletjih nevroznanost dokazuje, da aktivnosti v naravi spodbujajo razvoj možganov, kar krepi otrokove sposobnosti na vseh področjih. Otroci, ki so redno v naravi, imajo namreč bolj razvite motorične veščine in so bolj zdravi. Razvoj otroka na vseh področjih – kognitivni, socialni, čustveni, govorni in motorični – poteka v naravi spontano, na maksimalni možni stopnji, seveda ob prosti igri, izkustvenem in situacijskem učenju ter gibanju.

 

V okviru Erasmus+ projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami Gozdarski inštitut Slovenije z Gozdom eksperimentov ter Inštitut za gozdno pedagogiko razvijata aktivnosti gozdne pedagogike za otroke s posebnimi potrebami. Na srečanju v Angliji smo belgijskim in angleškim učiteljem predstavili angleški prevod Priročnika za učenje in igro v gozdu: Handbook for Learning and Play in the Forest. Slovenski učitelji ga pri pouku v naravi že uporabljajo. Angleški so bili nad njim navdušeni, belgijski učitelji pa so predlagali, da bi ga prevedli tudi v flamščino in tako še razširili krog učiteljev, ki Priročnik uporablja.

 

Jo Sayers, certificirana učiteljica gozdne šole »Mersey Forest School«, ki je marca 2017 obiskala tudi Gozd eksperimentov, kaže, kako se pravilno obrne sadiko pri sadnji dreves na otroškem igrišču šole Green Lane Community Special School v Angliji.

 

Učenci slovenskih partnerskih šol OŠ Ljuba Šercerja Kočevje in OŠ Jela Janežiča Škofja Loka redno obiskujejo bližnji gozd v okviru pouka. Angleške šole te možnosti nimajo, saj so v okolici Manchestra in Liverpoola gozdove v preteklosti močno izkrčili. Zato so v sodelovanju z Mersey Forest pričeli s sadnjo dreves in grmovnic na šolskih igriščih. Tako lahko učiteljice z učenci enkrat tedensko organizirano in varno izvajajo aktivnosti gozdne pedagogike v skladu z angleško gozdno šolo »Mersey Forest School«

 

 

 Travnik na šolskem igrišču Green Lane Community Special School v Angliji med sadnjo dreves in potem. Skupaj z učitelji, učenci in gozdarji smo posadili več kot 140 dreves.

 

Najbolj prilubljena aktivnost je kurjenje ognja in pečenje kruha ter sladkih penic. Učenci se spoznavajo tudi z žuželkami, berejo ali poslušajo zgodbe, gradijo hiške za gozdne prebivalce, iz blata ali gline izdelujejo »gozdne pošati« ter jih odtisnejo na debla dreves, z naravnimi barvili delajo odtise listov ali pa si izdelajo čopiče iz naravnih materialov in rišejo

Na Bluebell Park School so gozdiček na šolskem igrišču izkoristili kot dopolnitev senzornega programa, ki ga sicer z učenci izvajajo v bogato opremljenih senzornih sobah. Njihovi specialni pedagogi namreč vedno bolj spoznavajo in cenijo številne senzorne izkušnje, ki jih z vso svojo pestrostjo barv, glasov, vonjav in gozdnih bitij nudi “šolski gozd” njihovim učencem, zaradi urejenih poti tudi tistim na vozičkih.

 

 

Srečanje je potekalo v okviru Erasmus+ projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (GREEN LEARNING ENVIRONMENTS – TAKING ADVANTAGE OF THE STIMULANT IN GREEN ENVIRONMENTS FOR NON-FORMAL LEARNING WITH CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES AND LEARNING DISORDERS), K2 Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

 

Deli
Deli
Please reload

Gozd eksperimentov /
The Forest of Experiments

Gozdarski inštitut Slovenije /

Slovenian Forestry Institute

Večna pot 2

1000 Ljubljana

Telefon / phone: +386 1 200 78 02

www.gozdis.si

 

E-pošta: gozdeksperimentov@gmail.com

Piši nam / Write us
  • Facebook Social Icon

Če se ti stran ne nalaga pravilno ali prepočasi, posodobi svoj brskalnik ali pa jo poskusi odpreti v kakšnem drugem brskalniku.

© 2017 Gozdarski inštitut Slovenije  |  ISSN: 2536-3557 

Oblikovanje in izdelava spletne strani:Anita Mašek, ANDREJA GREGORIČ, KATARINA FLAJŠMAN, Simon Zidar.

Oblikovanje in izdelava celostne grafične podobe: Iz principa.

Ilustracije: Samo Jenčič. Spletno stran poganja:WIX.