RIŠEMO DREVESA IN GOZD

 

Z veseljem objavljamo nagrajence nagradnega

likovno-literarnega natečaja RIŠEMO DREVESA IN GOZD!

 

Likovni natečaj za najbolj simpatičen likovni izdelek na temo »RIŠEMO DREVESA IN GOZD« je bil zanimiv izziv za mlade ustvarjalce v vrtcih in osnovnih šolah. Večina izdelkov je narisanih in ustvarjenih z otroško srčnostjo, še brez zunanjih vplivov. Na nekaterih izdelkih se vidi kreativna usmeritev pedagoga, kar pestrost natečaja še povečuje in nas, gozdarje, prav navdušuje.

 Vse prispevke si lahko ogledate na: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_galerija&oce=206

V Tednu gozdov 2018 bodo izbrana likovna dela razstavljena tudi pri nas na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer si jih lahko tudi ogledate (informacije za ogled: spela.planinsek@gozdis.si).

 Pri ocenjevanju izdelkov smo upoštevali naša gozdarska znanja, tematiko natečaja in značilnosti likovnega izražanja, zavedajoč se, da je vsaka likovna stvaritev posebna glede na starost ustvarjalca/ke in je unikatna osebna predelava videnega. Izbor del prispelih na likovni natečaj je nakazal na zavedanje mladih ljudi o izjemni pestrosti slovenskih gozdov in krajine in upamo, da je spodbudil razmislek o pomenu drevja in gozdov za našo sedanjost in prihodnost. Še enkrat - hvala za poslane izdelke!

 

1. nagrada – nagrada  Gozdarskega inštituta Slovenije: Obisk za skupino do 20 otrok v Gozdu eksperimentov - za posameznika ali njegovo/njeno skupino v vrtcu  ali šoli prejmejo otroci 2.a razreda OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Mentorica Polonca Gostenčnik, fotografije 15. – 19.

 

 


 

2. nagrada – nagrada  Gozdarskega inštituta Slovenije: prelepa in s fotografijami bogata knjiga o slovenskih pragozdovih in praktično darilo Gozdarskega inštituta Slovenije prejme ustvarjalec prispevka št.26; Učenci iz OŠ Leskovec pri Krškem so izdelke ustvarjali pri izbirnem predmetu Likovno snovanje pod mentorstvom Gregorja Germa


 

​3. nagrada –  knjižna nagrada Založbe Ventilator besed prejme ustvarjalec prispevka št. 107, Maks Jelen.